ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 พ.ค. 66
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ค. 66
3 มาตรการและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 3 พ.ค. 66
4 ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 2 พ.ค. 66
5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566 ทั่วไป 21 เม.ย. 66
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ทั่วไป 20 เม.ย. 66
7 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 7 เม.ย. 66
8 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 28 มี.ค. 66
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 มี.ค. 66
10 ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานสถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า ทั่วไป 2 มี.ค. 66
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ก.พ. 66
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ธ.ค. 65
13 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ทั่วไป 13 ธ.ค. 65
14 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ทั่วไป 6 ธ.ค. 65
15 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ย 65
16 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ทั่วไป 21 ต.ค. 65
17 เปิดรับสมัครเเละการเสนอชื่อ เพื่อการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทั่วไป 19 ก.ค. 65
18 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเเม่บ้านทำความสะอาด ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเเม่บ้าน ทั่วไป 30 พ.ค. 65
20 ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการเเละพนักงานราชการรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป 26 พ.ค. 65
21 ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ทั่วไป 26 พ.ค. 65
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 มี.ค. 65
23 ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 65
24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 15 รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ม.ค. 65
25 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ธ.ค. 64
26 ขอเชิญส่งผลงานวิจัย เเละเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทั่วไป 2 ธ.ค. 64
27 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยเเละวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564" ทั่วไป 2 ธ.ค. 64
28 การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ทั่วไป 27 พ.ย 64
29 รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม ทั่วไป 17 พ.ย 64
30 ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565-2567 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 พ.ย 64
31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 พ.ย 64
32 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเช่าคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ต.ค. 64
33 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานที่จัดการศึกษา อำเภอคุระบุรี ทั่วไป 15 ต.ค. 64
34 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม ทั่วไป 15 ต.ค. 64
35 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั่วไป 9 ต.ค. 64
36 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม ทั่วไป 9 ต.ค. 64
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ทั่วไป 1 ต.ค. 64
38 ประกาศเรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 29 ก.ย. 64
39 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เรื่อง การเช่าคอมพิวเตอร์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.ย. 64
40 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั่วไป 13 ก.ย. 64
41 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ก.ย. 64
42 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.ค. 64
43 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มิ.ย. 64
44 ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 พ.ค. 64
45 การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ทั่วไป 1 มี.ค. 64
46 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ทั่วไป 2 ก.พ. 64
47 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 24 ม.ค. 64
48 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 30 ธ.ค. 63
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการสอบ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย ทั่วไป 22 ธ.ค. 63
50 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 22 ธ.ค. 63
51 ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมา 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ทั่วไป 9 ธ.ค. 63
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ทั่วไป 9 ธ.ค. 63
53 วิทยาลัยชุมชนพังงา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 30 พ.ย 63
54 วิทยาลัยชุมชนพังงา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร - เกษตรปลอดภัย ทั่วไป 5 ต.ค. 63
55 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยชุมชนพังงา ทั่วไป 16 ก.ย. 63
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 เม.ย. 63
57 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 เม.ย. 63
58 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มี.ค. 63
59 วิทยาลัยชุมชนพังงา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 6 พ.ย 62
60 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ทั่วไป 11 ต.ค. 62
61 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ต.ค. 62
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป 5 ต.ค. 62
63 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ทั่วไป 7 ส.ค. 62
64 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป 26 ก.ค. 62
65 ประกาศ รายชื่อบุคลากร ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยชุมชนพังงา ที่สมควรได้รับโล่เกียรติคุณ ประจาปี พ.ศ. 2562 ทั่วไป 13 มิ.ย. 62
66 ประกาศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนฯ ทั่วไป 21 พ.ค. 62
67 ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงาเรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกบุคลากร ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์ แก่วิทยาลัยชุมชนพังงา ที่สมควรได้รับโล่เกียรตคิุณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั่วไป 21 พ.ค. 62
68 การจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 62
69 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทั่วไป 22 ม.ค. 62
70 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ๑๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ธ.ค. 61
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ธ.ค. 61
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ Kaspersky Internet Security โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ธ.ค. 61
73 ประกาศยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ20ปี ทั่วไป 21 พ.ย 61
74 รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ทั่วไป 21 พ.ย 61
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 พ.ย 61
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซ่อมเครื่องตัดหญ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ย 61
77 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา12รายการ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 พ.ย 61
78 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยี) จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 พ.ย 61
79 วิทยาลัยชุมชนพังงา ประกาศรับสมัครรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ทั่วไป 22 ต.ค. 61
80 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เช่ารถโดยสารขนาด12ที่นั่ง) จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ก.ย. 61
81 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใชงานก่อสร้าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
82 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เช่าคอมพิวเตอร์) จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
83 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ทั่วไป 2 ก.ย. 61
84 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป 27 ก.ค. 61
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการ ทั่วไป 6 ก.ค. 61
86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก และภาค ข ในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วไป 26 มิ.ย. 61
87 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ทั่วไป 26 มิ.ย. 61